27 grudnia 2014

29. miałeś być na zawsze.


MIAŁEŚ BYĆ NA ZAWSZE

"Bycie nieświadomym, to czasem jedyny sposób na bycie szczęśliwym"

Czas trwania: 07.01.2015 - 

Bohaterowie: Leoni Fischer, Andreas Wellinger

Rozdziały: prolog+10+epilog